De wederkeer van het pastorale landschap---19 nov

Vers geplukte aardbeien in oktober

Half oktober hebben wij - Lisa Franke en Nicolas Lernouldt van het team ‘de wederkeer van het pastorale landschap’ (MTD landschapsarchitecten / Herenboeren) - een bezoek gebracht aan Paul en Janine van Den Food Bosch. De ontvangst was bijzonder, met versgeplukte aardbeien.
Den Food Bosch is een experimenteel voedselbos in Sint-Michielsgestel. Het bestaat uit een paar duizend bomen, struiken en kruiden op één hectare. Paul en Janine willen hier een natuurlijk bosecosysteem realiseren. Dit ecologische, meerjarige landbouwsysteem kan een grote variatie aan gezonde en krachtige, eetbare vruchten produceren. Het voedselbos en dus ook de productie van de eetbare vruchten komt tot stand zonder inzet van bestrijdingsmiddelen, kunstmest of zware machines.

Wij willen met ‘de wederkeer van het pastorale landschap’, een schaalverkleining introduceren van de akkers en weiden van het Wilhelminapark. Daartoe introduceren wij weer houtwallen in het gebied. Dit zou op de traditionele (pastorale) manier kunnen, waarbij de wallen als kering van het vee en het wild functioneren en grotendeels bestaan uit elzen, wilgen, eiken hazelaars etc..

Maar het zou ook op eigentijdse wijze kunnen, waarbij de houtwallen tevens een betekenis hebben als leverancier van eetbare vruchten voor het vee en de mens.

Pas elf maanden oudOm meer kennis en inspiratie op te doen, staken wij ons licht op bij Den Food Bosch. Tijdens een wandeling door het voedselbos, vertelde Paul gepassioneerd over hun belevenissen bij de ontwikkeling van het bos. Het bos is elf maanden geleden aangelegd op een voormalige maïsakker. Paul is zelf ook verbaasd zich over het formaat dat de beplanting al heeft.

Het voedselbos is zo aangelegd dat elke plant meerdere functies heeft. Geeft een plant bijvoorbeeld geen vruchten, dan zorgt hij wel voor schaduw voor een andere plant. Het beplantingsplan is voor de aanleg volledig uitgewerkt en gedetailleerd vastgelegd. Maar nu zie je, na bijna een jaar, dat het voedselbos toch een eigen leven gaat leiden. Planten en bomen kiezen zelf een plek.

Het bezoek aan Den Food Bosch en de kennismaking met de vele fruitbomen en eetbare planten is voor het team ´de wederkeer van het pastorale landschap´een grote inspiratiebron voor het bedenken van de houtwallen. Paul en Janine worden in het vervolg van het project betrokken en gaan mee denken over de toe te passen soorten. Kortom een erg leerzaam bezoek met een mooie samenwerking als vervolg.
De wederkeer van het pastorale landschap01 okt

Het kleinschalige pastorale landschap terugbrengen

Het voorstel is om het kleinschalige pastorale landschap terug te brengen en deze te laten vigeren als katalysator voor sociale en technologische innovaties, passend bij de schaal die het landschap rond 1850 had. Mensen uit de omgeving kunnen zich in deze boerencoöperatie inkopen.
lees verder...