Kwatrijn: Generatiebestendig boeren in het hart van Brabant---15 nov

Boerenkaas als verdienmodel

Het is een spannende tijd voor Bart Combee en zijn partner. De laatste paar maanden oriënteren zij zich op de haalbaarheid van een kwatrijn-houderijsysteem voor hun bedrijf.
Bart heeft zijn licht opgestoken bij Sjaak Sprangers, die al een Kwatrijnstal runt in Kaatsheuvel. Hij is meerdere malen op bezoek geweest en heeft met Sjaak de ervaringen, de bouwwijze, de investeringen en landschappelijke inpassingen doorgesproken. Sjaak is super enthousiast over zijn Kwatrijn, de meest innovatieve melkveestal van Nederland, en dit geeft vertrouwen.

Bart heeft de informatie gebruikt voor een uitgebreid businessplan voor de langere termijn. Brood en Spelen is mooi en een steun in de rug, maar hij wil na realisatie en straks de bedrijfsovername ook zelf nog brood op de plank overhouden.
Zijn verdienmodel wordt boerenkaas met volop beweiden in het prachtige gebied rond het nationaal park Loonse-Drunense duinen. Een telefonische enquête onder zelf-kazers heeft hem al veel informatie en contacten opgeleverd.
Bart gaat zijn stal realiseren op een open plek in het beekdallandschap midden in zijn weideblok. Hij krijgt deze weide door herverkaveling binnen het Gebiedsplan van Stichting Duinboeren in gebruik. Omdat het een landschappelijk gevoelige plek in het beekdal van het Helvoirts Broek betreft, is overleg en draagvlak creëren voor een nieuw bouwblok heel belangrijk. Samen met het begeleidingsteam van Brood en Spelen en Duinboeren is er volop overleg gaande met de gemeente, de provincie, het waterschap en Brabants landschap. Ook op dit punt is het belangrijk dat zijn project niet strandt.
De verantwoording, de landschappelijke inpassing, de uiteindelijke bouwvorm, de openheid en toegankelijkheid voor de burger etc. spelen daarbij een belangrijke rol. Komende week is er wederom contact met Rik de Visser van Vista landschapsarchitecten om deze aspecten tot een optimum te kunnen presenteren en realiseren.

Kortom een uitdagende periode voor de familie Combee. Bart, zijn vriendin en zijn ouders zijn gepassioneerd en hebben er zin in. Graag willen ze een voorbeeld zijn voor vele jonge boeren die met dezelfde vragen en keuzes zitten.

Tekst: Henk Antonissen (Teamlid)
Kwatrijn: Generatiebestendig boeren in het hart van Brabant01 okt

Toekomst bieden

Kwatrijn biedt toekomst voor melkveeboeren in kwetsbare landschappen, die verder willen met hun bedrijf. Kwatrijn ontwikkeld een aantal belangrijke systeeminnovaties om het bedrijf te moderniseren. Dit leidt tot een unieke stalvorm die aangepast kan worden naar de draagkracht van het landschap.
lees verder...