Start-up Farm---09 dec

Bouwen aan Startup Farm

Met Startup Farm willen wij nieuw ondernemerschap op het platteland stimuleren en daarmee zorgen voor nieuwe banen, het beter benutten van vrijgekomen vastgoed en land en ruimte bieden voor innovatie. Hoe gaan we dat doen?
Het idee is eenvoudig en begint met de simpele vraag hoe het kan dat in vele sectoren er zo gemakkelijk gestart wordt met ondernemen terwijl het in de land- en tuinbouwsector zo lastig is?
Uit ervaring weten we dat het opstarten van vernieuwend ondernemerschap begint met het verlagen van de drempels. Dus niet als ondernemer eerst het land moeten kopen/pachten, de rechten organiseren en een tractor aanschaffen maar ergens snel en laagdrempelig aan de slag kunnen met je goede ideeën of het mooie product wat je passie is.

Op de Decohof sluit dit verhaal goed aan bij de ideeën van Vincent, hij wil op termijn graag wat minder zwaar werk doen en zal in de toekomst land en schuren over hebben waar andere ondernemers gebruik van kunnen maken.
PioniersOm meer te weten te komen over hoe het in de praktijk werkt, zijn wij een dag op bezoek geweest bij boerderij Eco de Eerste - eerste staat voor eerste boerderij in de Noordoostpolder. Naast de geweldige kaas en het inspirerende businessmodel van de boerderij is Eco de Eerste ook een prachtig voorbeeld van een ondernemende boer die in de jaren ’80 al een idee had hoe het anders kon. ‘Profit sharing’ werd in die tijd al met een boerenslimheid georganiseerd: de vierkante meters land, de machines en de tijd die de eigenaar erin stak werden omgezet naar uren om mee te rekenen. De winst die er na een jaar overbleef werd verdeeld naar rato van de uren die de startende boer erin had gestoken en die van de eigenaar. Geweldig om te zien dat de ideeën die wij als team hebben, al met succes in de praktijk zijn gebracht.

Waarom gebeurt dit dan niet op grote schaal?
Ons inzicht is dat er op vele manieren wel aan wordt gewerkt, geëxperimenteerd en geïdealiseerd, maar dat over het algemeen iedereen het wiel opnieuw uitvindt. En dit is waar we echt kunnen leren van andere industrieën. Als wij kijken naar de techsector en hoe nieuw ondernemerschap daar wordt gestimuleerd in strak georganiseerde ecosystemen (door startups in incubatorprogramma’s te faciliteren met ruimte, kapitaal, netwerken en coaching en doorgroeiende bedrijven via acceleratorprogramma’s te steunen) valt er in de land- en tuinbouwsector nog veel te winnen.

NetwerkDaarom zetten wij met de prijsvraag Brood en Spelen in op het organiseren van een overkoepelende structuur; een startup farm netwerk.
Een structuur die boerenbedrijven die ruimte over hebben of die hun eigen werkzaamheden wensen af te bouwen, nieuwe ondernemers kan laten faciliteren. Het mes snijdt aan twee kanten: het netwerk genereert nieuwe opbrengsten of voordelen voor de eigenaar en biedt nieuwe ondernemers de ruimte om zonder hoge voorinvesteringen te starten. Om dit op gang te brengen, zijn er twee zaken nodig: plekken om te ondernemen en een structuur om ondernemers te koppelen aan die plekken en ze waar nodig verder te faciliteren.

Naast de Decohof zijn er andere boerenbedrijven geïdentificeerd die zich hierbij zouden willen aansluiten. Dat maakt dat er al een klein netwerk is. Het uitbreiden van het aantal en soort beschikbare ruimtes is de eerste stap voor het bouwen van een volwaardig ecosysteem. Lees je dit en denk je ja dat vind ik ook interessant of daar ben ik ook mee bezig, laat het ons weten!

Stap twee is de infrastructuur, nodig om ondernemers op het platteland aan de plekken te koppelen en in hun ondernemerschap te faciliteren. Dit vraagt om samenwerking van overheden, onderwijs en bedrijfsleven. Inzet van deze partijen is het stimuleren van nieuw ondernemerschap op het platteland en daarmee banengroei stimuleren, ruimte bieden voor innovatie en het beter benutten van vrijkomend vastgoed en land.

Dit is deel een van een drieluik geschreven door het team Startup Farm Netwerk
Start-up Farm05 okt

Een nieuwe ecologische hoofdstructuur

Start-up Farm richt zich op het vernieuwen van het ondernemerschap op het platteland. Een plantenkwekerij biedt ruimte aan nieuwe ondernemers voor een bedrijf met meerdere gerelateerde en duurzame verdienmodellen. Het doel is om een groene en blauwe structuur aan te leggen voor de langere termijn die ook opschaalbaar is. Hiermee bouwt het initiatief aan een nieuwe ecologische en ondernemende
lees verder...