Weet wat je eet---18 dec

Observeren van de bosrand

Docent permacultuur Taco Blom heeft in Sint-Truiden in België een tuinderij met voedselbosrandsysteem. Samen met zijn studenten heeft hij de natuurlijke bosrand en vegetatie rondom onze boerderij bestudeerd.
Hij werkt volgens permacultuurprincipes, waarbij je zoveel mogelijk met de natuur meewerkt. Het observeren van het natuurlijke systeem is dan ook een belangrijk onderdeel. Behalve de vegetatie (bosrand), hebben we deze twee dagen ook de bodem, het water en de luchtstromingen bestudeerd.

Jan Heersche en Niels Hofstra, de landschapsarchitecten die ons helpen bij de planvorming, waren de laatste dag aanwezig om bodemprofielen te maken. Binnenkort zullen we nog bodemanalyses laten uitvoeren. Door de bodemprofielen werd duidelijk dat de bodemvruchtbaarheid en de beschikbaarheid van voldoende water op de percelen onze aandacht vraagt. Met betrekking tot de klimaatveranderingen is het belangrijk dat we een robuust systeem gaan creëren. Op dit moment zijn we druk bezig met het uitwerken van het stappenplan voor ons landbouwsysteem. Ank heeft net de voedselbosrandcursus bij Taco Blom afgerond.
Weet wat je eet19 dec

Samenwerken met lokale initiatieven

Vanuit het project ‘Levend Landschap Stokkum’, worden groene initiatieven ontwikkeld. Zo zijn er projecten voor het opruimen van zwerfvuil, het opzetten van een wandelroute en voor het verfraaien van (boeren)erven.
lees verder...
Weet wat je eet12 dec

Varkenshuis wordt mantelzorgwoning

Het oude varkenshuis wordt op een ecologische manier gerenoveerd. Oude elementen zoals de voederbakken blijven intact en ook het aangezicht van de gebouwen verandert niet, zodat de charme van het erf behouden blijft. De aannemer legt nu samen met de architecten de laatste hand aan het ontwerp.
lees verder...
Weet wat je eet12 dec

Vrouwelijke ingenieurs op bezoek

Onlangs waren leden van de Vrouwelijke Wageningse Ingenieurs (VWI) op bezoek bij natuurboerderij Wittenhorst. Na een presentatie over de historie van het gebied en de boerderij volgde een rondleiding over het terrein, waarbij Ank en Vincent de plannen voor de boerderij uiteenzetten.
lees verder...
Weet wat je eet12 dec

‘Buurt maken’ rondom de natuurboerderij

Nog voordat wij waren verhuisd, was de buurt via de media al op de hoogte van de ideeën rondom de natuurboerderij. In de week dat we verhuisden hebben we direct de buurt uitgenodigd om ‘buurt te maken’, dat is in deze streek Liemers/Achterhoek het gebruik.
lees verder...
Weet wat je eet01 okt

Een voedselcoöperatie met burgers en boeren

Natuurboerderij Wittenhorst wil met het project "Weet wat je eet" een voedselcoöperatie met burgers en boeren opzetten en met agroforestry, voedsel- en biodiversiteit bevorderen en circulair werken. Boeren die deze visie delen, maar die geen grond of gebouwen hebben, krijgen hier de kans hun ambitie in de praktijk te brengen.'
lees verder...