inzenden

Heel goed dat u een inzending wilt doen voor Brood en Spelen. Hiervoor zijn de volgende stappen nodig:

1. Lees goed het reglement en de nota’s van inlichtingen

2. De contactpersoon van het team maakt een profiel aan (hiernaast) en logt in. Als u al eerder een profiel heeft aangemaakt hoeft dat niet opnieuw.

3. Ga naar ‘inzenden’ en klik op ‘registratie’. Daar kunt u de werktitel van uw project opgeven en een keuze maken voor één van de twee regio’s. Klik op opslaan, in het dashboard staat nu een vinkje voor ‘registratie’. Uw werktitel kunt u nog aanpassen tot uiterlijk 28 mei 12.00u.

4. Gebruik het dashboard (links) om alle stappen voor inzending te doorlopen

5. U kunt indienen, als alles is ingevuld. De deadline is 1 juni 12.00u ’s middags.

login