"Alles wat aandacht krijgt groeit"

mei 16 — Het platteland is van levensbelang. Voor boeren en bewoners, en voor stedelingen. Dat platteland heeft wel wat extra aandacht nodig; het aantal bewoners daalt, de vergrijzing neemt toe, en ook het aantal leegstaande agrarische gebouwen en agrarische bedrijven die niet op de juiste plek staan, groeit.
lees verder...

De kerk als partner

mei 16 — In elk team dat mee doet aan de prijsvraag Brood en Spelen moet iemand daadwerkelijk een stuk grond bezitten in een van de zandgebieden. Boeren zijn een logische kandidaat, maar denk ook eens aan de kerk. De kerken bezitten duizenden hectare grond. En zij willen maatschappelijk iets betekenen: van ‘bijbels’ rentmeesterschap tot eigentijdse charitas.
lees verder...

In Beeld: Natuurgebied De Kampina

mei 17 — In natuurgebied De Kampina, gelegen tussen Oisterwijk en Boxtel, werken boeren samen met natuurmonumenten bij het beheer, door koeien er vrij te laten grazen. Er wordt veel samengewerkt, maar de boeren zien ook dingen mislopen. Luister nu naar een fragment van het gesprek dat fotograaf Henk Wildschut had met twee van de boeren.
lees verder...

"Ruimte en steun voor nieuwe ideeën inwoners"

mei 16 — ‘De provincie Overijssel is blij met de prijsvraag Brood en Spelen van het College van Rijksadviseurs. Brood en Spelen vraagt om creatieve oplossingen voor de grote vraagstukken in het landelijk gebied. Vraagstukken waar de provincie samen met inwoners ook aan werkt. Het zoeken naar nieuwe bestemmingen voor leegstaande agrarische bedrijfsgebouwen, het inspelen op klimaatverandering, het verduurzamen van de energie, voedselproductie en landbouw, het versterken van de natuur en het aanpakken van de bevolkingskrimp in bepaalde gebieden.

lees verder...

“Laten we vooral doormodderen”

mei 14 — Anno 2018 is het toepassen van timelapses heel gebruikelijk. Dankzij deze techniek kun je in een kort filmpje duidelijk laten zien hoe de fysieke leefomgeving verandert. Vooral de bouw van een gebouw kun je er goed mee in beeld brengen.
Stel je eens voor dat we van àlle ontwikkelingen - van klein tot groot en over een veel langere periode - een timelapse kunnen maken. Dan zien we pas goed hoe onze leefomgeving, niet alleen de gebouwen maar ook de openbare ruimte en de landschappen, continue en soms ingrijpend verandert.

lees verder...

"Grijp je kans"

mei 09 — Over een paar weken weten we hoeveel boerenslimheid, ontwerpkracht en ondernemerszin de hooivork heeft opgepakt. Met welke radicale en creatieve ideeën ons buitengebied weer een beetje mooier en vitaler gemaakt kan worden.
Op de Brabantse zandgronden ligt er een kans voor maar liefst acht prijswinnaars om een creatief idee - voorzien van kennis en financiële middelen - uit te werken tot een concreet plan. En dat is niet alleen mooi voor die acht plekken, maar het levert ook een schat aan informatie en inspiratie op die wij zorgvuldig zullen koesteren en delen.


lees verder...

Water is de koning van het voedsel

mei 03 — Van Europa tot aan de sloot en alles er tussen. De waterschappen waken op alle niveaus over het water, want zonder water geen voedsel, geen natuur.

lees verder...

Essay: Brandend Zand

mei 03 — Joks Janssen is directeur van BrabantKennis en schreef samen met onderzoeker en architect Bart de Zwart het essay 'Brandend Zand'. Hierin ontleden zij de bijzondere geschiedenis van de Noord-Brabantse zandgronden en de manier waarop de historie de eigentijdse dynamiek van dit gebied beïnvloedt. Zij sporen de ontwerpers aan om door te dringen tot de logica van de zandgronden en deze aan te grijpen als leidraad voor toekomstige ontwikkelingen


lees verder...

Essay: Verbeelding in Schemergebied

apr 25 — Hans Peter Benschop is directeur van het Trendbureau Overijssel. Speciaal voor de prijsvraag Brood en Spelen schreef hij het essay 'Verbeelding in schemergebied'. Hierin roept hij iedereen op vooral te beginnen; "Niemand weet in een complexe wereld wat de drijvende krachten van verandering zullen zijn. Er zit niets anders op dan ergens te beginnen". Ontwerpend onderzoek kan hierbij helpen, "..het is creatief en maakt dingen die reëel zijn, die je kunt voelen en zien".
lees verder...

De praktijk is het beleid ver vooruit

apr 20 — In Nederland zijn veel te weinig ontmoetingen tussen ontwerpers, toekomstdenkers en praktijkmensen. En er is een groot gebrek aan experimenteerruimte. De prijsvraag draagt de belofte in zich van nieuwe onverwachte wegen, zegt Jan Douwe van der Ploeg, jurylid en emeritus hoogleraar rurale sociologie (WUR).lees verder...