"Alles wat aandacht krijgt groeit"

Het platteland is van levensbelang. Voor boeren en bewoners, en voor stedelingen. Dat platteland heeft wel wat extra aandacht nodig; het aantal bewoners daalt, de vergrijzing neemt toe, en ook het aantal leegstaande agrarische gebouwen en agrarische bedrijven die niet op de juiste plek staan, groeit.
Mensen hebben het platteland nodig. Omdat hier ons voedsel wordt geproduceerd. Voor al die mensen die hun vrije tijd gebruiken om bij te komen op het platteland. Voor alle groene stroom die hier wordt opgewekt. Omdat we het meest kwetsbare dat we hebben, opvangen op het platteland: vele kinderen, (dementerende) ouderen of mensen met een beperking worden liefdevol verzorgd op het platteland of dragen hun steentje bij op het boerenbedrijf. Omdat we bijdragen aan goed waterbeheer en nog veel meer.

Daarom ben ik met trots mede-initiatiefnemer van de prijsvraag Brood en Spelen. Bij sommigen roept de naam ongewenste associaties op met de Romeinse oorsprong 'geef het volk brood en spelen', maar ik denk dat het een mooie manier is om twee belangrijke functies van het platteland te benoemen: de plek waar ons voedsel en onze sierteelt geproduceerd wordt én een fijne plek om je (vrije) tijd door te brengen.
Ik roep dan ook boeren op om mee te doen met de prijsvraag Brood en Spelen. Want ik weet wat boeren hun directe omgeving en de maatschappij te bieden hebben en hoeveel zij kunnen bijdragen aan het platteland. Ik weet ook dat veel boeren op zoek zijn naar hun koers voor de toekomst. Velen kijken naar een manier om hun boerenbedrijf te verbreden, te verdiepen of te veranderen. En dan is extra ondersteuning en kennis broodnodig.

Ik ben blij met de aandacht voor het platteland. Alles wat je aandacht geeft, groeit. En niet alleen aandacht van boeren, maar van iedereen. Dus doe mee met de prijsvraag Brood en Spelen. Ook hier geldt: boeren en tuinders hebben oplossingen.

Hans Huijbers voorzitter van ZLTO, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie