“Laten we vooral doormodderen”

Anno 2018 is het toepassen van timelapses heel gebruikelijk. Dankzij deze techniek kun je in een kort filmpje duidelijk laten zien hoe de fysieke leefomgeving verandert. Vooral de bouw van een gebouw kun je er goed mee in beeld brengen.
Stel je eens voor dat we van àlle ontwikkelingen - van klein tot groot en over een veel langere periode - een timelapse kunnen maken. Dan zien we pas goed hoe onze leefomgeving, niet alleen de gebouwen maar ook de openbare ruimte en de landschappen, continue en soms ingrijpend verandert.
Het besef dat mijn leefomgeving, de gemeente Deurne, continue aan verandering onderhevig is én zal blijven, drong zich ten volle aan mij op na het lezen van het boek ‘De eenwording van Nederland’ van Hans Knippenberg en Ben de Pater. Deze twee sociaalgeografen hebben op een zeer lezenswaardige manier beschreven hoe ons land sinds 1815 is getransformeerd tot het land dat we nu kennen.

Deurne ontwikkelde zich in twee eeuwen van plattelandsdorp tot welvarende kern. De komst van het spoor had een grote (ruimtelijke) impact. Het maakte de ontginning en de afvoer van turf als brandstof mogelijk. Dit heeft Deurne geen windeieren gelegd.
Ruim een eeuw later zijn we bezig met het herstel van het hoogveen in de ontgonnen gebieden (de Maria-, Deurnsche- en Groote Peel). Ook dit heeft weer een flinke ruimtelijke impact; natuur en natuurbeleving krijgen de ruimte.

Als wethouder met het buitengebied in mijn portefeuille, zie ik veel veranderingen op ons af komen: de klimaatadaptatie, de energietransitie, metropoolvorming van Brainport Eindhoven en de transitie van de agrarische sector. De omwenteling in ons buitengebied is te vergelijken met die van de opkomst en het verdwijnen van de mijnbouw in Zuid-Limburg of de textielindustrie.

Nog niet iedereen is zich hier ten volle bewust van en niemand weet hoe ons buitengebied er exact uit gaat zien. Wel weten we dát de omwenteling komt, ongeacht of wij daarop anticiperen of niet. Kansen zijn er volop, daar ben ik van overtuigd. Goed dat actieve inwoners, ondernemers en organisaties daarvoor steeds meer hun ogen openen en de overheid hierin haar faciliterende rol pakt.
Complexe uitdagingen zijn simpelweg niet eenvoudig aan te pakken, maar je moet wel aan de slag. Al is het met kleine stappen. De Amerikaanse politicoloog Charles E. Lindblom , de grondlegger van het incrementalisme, maakt met zijn theorie duidelijk dat we niet in één keer een totaaloplossing voor de uitdagingen hebben. We zetten steeds stappen in de richting van de oplossing. The Science of Muddling Through, noemt hij het. Doormodderen zou je in het Nederlands zeggen. Dit moeten we zeker niet verwarren met ‘maar wat aanmodderen’.
Ik geloof dat we met het goed ‘doormodderen’ toewerken naar het nieuwe perspectief in ons buitengebied. Een van de stappen is de ontwerpwedstrijd Brood en Spelen. Gemeente Deurne is mede-initiatiefnemer van de prijsvraag, want wij hebben een groot buitengebied waar vele uitdagingen liggen. De komende jaren komen veel boeren voor de keuze te staan of zij doorgaan of stoppen met hun bedrijf of aan de slag gaan met nieuwe activiteiten. Dit is het ideale moment om met vernieuwende ideeën te komen. Ik roep alle boeren in onze gemeente op om mee te doen. Gebruik jullie boerenslimheid en ga samen met ontwerpers aan de slag met deze mooie uitdaging.
Om die kansen vervolgens daadwerkelijk te verzilveren, zodat de omwenteling een positieve uitkomst kent. Laten we vooral goed doormodderen!

Marinus Biemans van de lokale partij Doe!, is wethouder ruimte, economie, duurzaamheid, kunst en cultuur van de gemeente Deurne