reglement


Hier onder vindt u de reglementen voor beide regio's van de prijsvraag Brood en Spelen. U kunt zich hier registeren voor de prijsvraag Brood en Spelen. Inzenden is pas mogelijk na publicatie van de tweede nota van inlichtingen.