Twents Precisielandgoed

Tussen keukentafel en controlekamer

Proefboerderij Haverkamp, gemengd bedrijf voor toekomstboeren

Hoe kunnen we extra bedrijfswoningen realiseren op het erf?

De wederkeer van het pastorale landschap

Vers geplukte aardbeien in oktober

Proefboerderij Haverkamp, gemengd bedrijf voor toekomstboeren

Een uitdagend gesprek over een rendabel bedrijf

Kwatrijn: Generatiebestendig boeren in het hart van Brabant

Boerenkaas als verdienmodel

Educatie, recreatie en duurzaam wonen op het boerenerf

Het verhaal van de kip en het ei

Proefboerderij Haverkamp, gemengd bedrijf voor toekomstboeren

Zijn voedselbossen eigenlijk wel rendabel?

prijsvraagbroodenspelen

Blijf radicaal en deins niet terug

prijsvraagbroodenspelen

Tour over de Dutch Design Week

prijsvraagbroodenspelen

Recht van overpad

Melk & Noot | een fijnschalig landschap

Op werkbezoek in Toscane

Melk & Noot | een fijnschalig landschap

Een natuurinclusief landbouwsysteem

Educatie, recreatie en duurzaam wonen op het boerenerf

Een nieuwe invulling voor vrijkomende agrarische bebouwing

Natuurinclusieve Streekboerderijen Slabroek

Het grootste voedselbos van Nederland

Proefboerderij Haverkamp, gemengd bedrijf voor toekomstboeren

Alternatieve bedrijfsopvolging

Wat een eikels in het Twentse landschap

Iedereen aan de eikels

Kwatrijn: Generatiebestendig boeren in het hart van Brabant

Toekomst bieden

Twents Precisielandgoed

Slim precisiemanagement

Sterboeren: sterren voor het landschap

Sterren voor het verbeteren van het landschap

Circulaire boerderij Beers

Samen komen we verder

De wederkeer van het pastorale landschap

Het kleinschalige pastorale landschap terugbrengen

Op woensdag 4 juli 2018 werden de zestien winnaars van de prijsvraag Brood en Spelen bekendgemaakt. Van september 2018 tot en met februari 2019 krijgen de teams de kans hun plannen verder uit te werken en aan te scherpen. Via deze blog zijn de voortgang en mijlpalen van de teams te volgen.
Twents Precisielandgoed 04 dec

Tussen keukentafel en controlekamer

Charles Mann schetst in zijn boek ‘De tovenaar en de profeet’ prachtig het dilemma van de moderne landbouw: moeten we al onze kaarten zetten op technologische vernieuwing, zoals de ‘tovenaars’ bepleiten, of moeten we ons grondgebruik veel meer afstemmen op de draagkracht van de aarde, zoals de ‘profeten’ voorstaan?
lees verder...
Proefboerderij Haverkamp, gemengd bedrijf voor toekomstboeren29 nov

Hoe kunnen we extra bedrijfswoningen realiseren op het erf?

De prijs voor onze proefboerderij stond nog niet in de krant of de RO-ambtenaar werd al regelmatig gebeld: “Als Hekkert mag bouwen, willen wij dat ook.”

lees verder...

Teams presenteren tussenstand aan de jury

Op en 8 en 16 november presenteerden de zestien teams uit de tweede ronde de voortgang van hun plannen aan de jury en enkele gasten.
lees verder...
Smaakstaat22 nov

Hoen blijft leven door het te eten

Wie het Rijksmuseum binnenloopt staat al snel stil voor een weelderig 17e eeuws stilleven, waarop geslachte hoenderen uitgestald zijn, tussen overrijp fruit, glanzende bokalen en vergeten groentes.
lees verder...
De wederkeer van het pastorale landschap19 nov

Vers geplukte aardbeien in oktober

Half oktober hebben wij - Lisa Franke en Nicolas Lernouldt van het team ‘de wederkeer van het pastorale landschap’ (MTD landschapsarchitecten / Herenboeren) - een bezoek gebracht aan Paul en Janine van Den Food Bosch. De ontvangst was bijzonder, met versgeplukte aardbeien.
lees verder...
Proefboerderij Haverkamp, gemengd bedrijf voor toekomstboeren18 nov

Een uitdagend gesprek over een rendabel bedrijf

Vier man sterk zitten ze tegenover ons: drie doorgewinterde professionals in landbouw, herbestemming en gebiedsontwikkeling van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. RVO is één van de partners van de prijsvraag Brood & Spelen, die ons willen helpen om het plan voor een gemengd bedrijf voor toekomstboeren te realiseren.
lees verder...
Productief Peppelland15 nov

Ruim baan voor de Formule 1-boom

Dat bomen kappen geen misdaad is, weten we inmiddels (steeds beter). Het hout is immers nodig om een circulaire economie te creëren. Zolang het kappen maar met zorg gebeurt en er nieuwe stekjes worden terug geplant. Liefst in daarvoor aangewezen productiebossen.
lees verder...
Kwatrijn: Generatiebestendig boeren in het hart van Brabant15 nov

Boerenkaas als verdienmodel

Het is een spannende tijd voor Bart Combee en zijn partner. De laatste paar maanden oriënteren zij zich op de haalbaarheid van een kwatrijn-houderijsysteem voor hun bedrijf.
lees verder...
Educatie, recreatie en duurzaam wonen op het boerenerf14 nov

Het verhaal van de kip en het ei

Met ons project Educatie, recreatie en duurzaam wonen op het boerenerf willen wij een ‘voormalig agrarisch bedrijf’ omzetten naar ‘wonen’ in het buitengebied. Het roept de nodige vraagtekens op bij partijen waar we mee samenwerken. Ook over kleinere stappen in het proces naar realisatie.
lees verder...
Proefboerderij Haverkamp, gemengd bedrijf voor toekomstboeren13 nov

Zijn voedselbossen eigenlijk wel rendabel?

Het is hip en het klinkt ideaal: natuur én productie. Is het voedselbos te mooi om waar te zijn?
lees verder...

Blijf radicaal en deins niet terug

De Prijsvraag Brood en Spelen is op 22 oktober neergestreken in het Walhalla van de verandering: de Dutch Design Week in Eindhoven. Wat kunnen ontwerpers bijdragen aan nieuwe perspectieven voor het platteland?

lees verder...

Tour over de Dutch Design Week

Deelnemers uit de zestien teams van de tweede ronde van de prijsvraag liepen op 22 oktober met initiatiefnemer Floris Alkemade over de Dutch Design Week langs projecten die de Rijksbouwmeester samen met Gedeputeerde Erik van Merrienboer had uitgezocht. Bekijk hier een beeldverslag van deze inspirerende rondgang.
lees verder...

Het beeld vertelt nooit het hele verhaal

Fotograaf Henk Wildschut deed fotografisch onderzoek naar de ontwikkelingen op het platteland. Hierbij richt hij zich met name op boeren en ondernemers die zoeken naar vernieuwing. Deze groep is voor hem interessant omdat zij actuele en urgente voedselvraagstukken probeert op te lossen. Ook beeldend zat hier de grootste tegenstelling tussen een door consumenten geromantiseerd, nostalgisch ideaal
lees verder...

Anders kijken naar ingewikkelde vraagstukken voor het platteland

Dat designers een andere kijk hebben op complexe problemen hebben al heel wat agrarisch ondernemers ontdekt. Voor de 16 teams van Brood en Spelen is het nog nieuw en onwennig. En daarom bood Agri meets Design samen met de innovators van Van Berlo ze een Masterclass Design Thinking aan.
lees verder...

Recht van overpad

Ter afsluiting van de publieksbijeenkomst van prijsvraag Brood en Spelen op de Dutch Design Week gaf Eric Alink, stadschroniqueur van Den Bosch en 'Brabander tot in zijn beenmerg', een voordracht. Deze voordracht had de titel 'Recht op overpad - Mijmeringen over het platteland en zijn
lees verder...
Melk & Noot | een fijnschalig landschap11 okt

Op werkbezoek in Toscane

Op advies van de jury van Brood & Spelen, is team Melk & Noot in de week van 24 september een aantal dagen op werkbezoek geweest in Toscane! Daar bezochten we het bijzondere familiebedrijf Fattoria la Vialla, die volgens de biologisch-dynamisch methode een rijke variatie aan producten produceert.
lees verder...
Smaakstaat08 okt

Het platteland verbinden met stedelijke culturele instellingen

Smaakstaat verbindt gebieden op het platteland met stedelijke culturele instellingen en hun bezoekers. Kleinschalige boerderijen blazen bijzondere rassen, soorten en de lokale voedselcultuur nieuw leven in. Via de smaak van hun producten en een ander betrokkenheid van de consument, ontwikkeld zich een duurzaam voedselcultuur.
lees verder...
De Natuurakker08 okt

Natuurontwikkeling en landbouwproductie samenbrengen

De Natuurakker brengt natuurontwikkeling en landbouwproductie samen. In een radicaal anders, maar realiseerbaar en realistisch inrichtingsplan worden economische waarden en natuurwaarden gecombineerd. Het initiatief is opschaalbaar door het gebruik van gangbare gewassen.
lees verder...
Natuurinclusieve Streekboerderijen Slabroek08 okt

Het grootste voedselbos van Nederland

Slabroek slaat de brug tussen landbouw en natuur met de realisatie van het grootste voedselbos van Nederland. Het voedselbos kent een bos-weidesysteem, heggenlandschap en vee om de nutriëntenkringloop compleet te maken. Hierdoor wordt het open landschap meer divers en ontstaat een modelboerderij voor natuurinclusieve streekbouw
lees verder...
Educatie, recreatie en duurzaam wonen op het boerenerf08 okt

Een nieuwe invulling voor vrijkomende agrarische bebouwing

Het team Educatie, recreatie en duurzaam wonen op het boerenerf werkt toe naar een nieuwe invulling voor vrijkomende agrarische bebouwing. Een boerenerf, waar educatie, recreatie, cultuurhistorie en duurzaam wonen samen komen. In de bebouwing op het erf gaan (vitale) ouderen wonen, naast een opengestelde moestuin, waarin biologisch fruit en groente wordt geteeld voor recreatie- en
lees verder...
Melk & Noot | een fijnschalig landschap08 okt

Een natuurinclusief landbouwsysteem

Melk en Noot introduceert een natuurinclusief landbouwsysteem, waarbij er een combinatie wordt gemaakt van stripgrazen en eetbare, productieve houtwallen. Hiermee ontstaat een recreatief aantrekkelijk en fijnschalig cultuurlandschap, een verhoging van de biodiversiteit en een verrijking van lokale producten.
lees verder...
Verborgen Landschap08 okt

Samen voor een duurzame en creatieve gebiedsontwikkeling

Verborgen Landschap ontwikkelt rond een als boerderij vermomde bunker uit de Tweede Wereldoorlog een modern landgoed waar natuur, landbouw (agroforestry), cultuur (kunstpodium Hangar-boerderij) en geschiedenis elkaar versterken en economisch ondersteunen.
lees verder...
Start-up Farm05 okt

Een nieuwe ecologische hoofdstructuur

Start-up Farm richt zich op het vernieuwen van het ondernemerschap op het platteland. Een plantenkwekerij biedt ruimte aan nieuwe ondernemers voor een bedrijf met meerdere gerelateerde en duurzame verdienmodellen. Het doel is om een groene en blauwe structuur aan te leggen voor de langere termijn die ook opschaalbaar is. Hiermee bouwt het initiatief aan een nieuwe ecologische en ondernemende
lees verder...

Meld je aan voor Brood en Spelen op de Dutch Design Week

Op 22 oktober is prijsvraag Brood en Spelen te gast op de Dutch Design Week. Initiatiefnemers Floris Alkemade en Berno Strootman nodigen samen met de provincie Noord-Brabant graag iedereen uit voor de publieksbijeenkomst: Nieuwe Perspectieven voor het platteland.
lees verder...
Productief Peppelland04 okt

De populier als alternatief voor beton en staal

Productief Peppelland gaat voor een hoogwaardige toepassing van populierenhout in de Nederlandse bouw. De populier inzetten als dé leverancier van constructiehout, als alternatief voor (milieubelastend) beton en staal. Midden in een populierenbos wordt een demo gebouw neergezet, opgebouwd uit kruislaags verlijmd populierenhout. Als katalysator van een proces om een complete keten te ontwikkelen
lees verder...
Proefboerderij Haverkamp, gemengd bedrijf voor toekomstboeren02 okt

Alternatieve bedrijfsopvolging

Proefboerderij Haverkamp wil startende boeren de kans geven om te experimenteren. Een alternatieve bedrijfsopvolging dat kans biedt aan ca. 10 zelfstandige starters die experimenteren met verschillende intensieve biologische toekomstteelten. De afbouwende boer biedt ruimte voor flexibele pacht en klein wonen. Een gemengd bedrijf met een zelfvoorzienende kringloop en gedeelde grond, voorzieningen
lees verder...
Weet wat je eet01 okt

Een voedselcoöperatie met burgers en boeren

Natuurboerderij Wittenhorst wil met het project "Weet wat je eet" een voedselcoöperatie met burgers en boeren opzetten en met agroforestry, voedsel- en biodiversiteit bevorderen en circulair werken. Boeren die deze visie delen, maar die geen grond of gebouwen hebben, krijgen hier de kans hun ambitie in de praktijk te brengen.'
lees verder...
De wederkeer van het pastorale landschap01 okt

Het kleinschalige pastorale landschap terugbrengen

Het voorstel is om het kleinschalige pastorale landschap terug te brengen en deze te laten vigeren als katalysator voor sociale en technologische innovaties, passend bij de schaal die het landschap rond 1850 had. Mensen uit de omgeving kunnen zich in deze boerencoöperatie inkopen.
lees verder...
Circulaire boerderij Beers01 okt

Samen komen we verder

Circulaire boerderij Beers wil kringlooplandbouw waar maken onder het motto "samen komen we verder". De Proefboerderij als aanjager voor de transitie naar duurzame productie van dierlijke en plantaardige eiwitten. Met dit model kan worden geëxperimenteerd en kunnen verschillende 'schakels' en bedrijfsvoeringen optimaal worden afgestemd voor schaalvergroting in de circulaire transitie.
lees verder...
Sterboeren: sterren voor het landschap01 okt

Sterren voor het verbeteren van het landschap

Het team Sterboeren wil boeren belonen met sterren voor maatregelen die bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van het landschap, d.w.z. vergroting biodiversiteit, voedselkwaliteit, veerkracht en schoonheid van het landschap. Deze sterren vertegenwoordigen een bepaalde waarde, die voor boeren interessant is.
lees verder...
Wat een eikels in het Twentse landschap01 okt

Iedereen aan de eikels

Iedereen aan de eikels! Dat is de ambitie van het team Wat een eikels in het Twentse landschap. Ontwikkeling van een productielandschap gebaseerd op struiken en bomen. Noten zoals eikels leveren de benodigde koolhydraten en worden afgezet in een lokaal/regionaal netwerk. Door het eten van de eikel wordt het typische coulisselandschap productief.'
lees verder...
Twents Precisielandgoed 01 okt

Slim precisiemanagement

Het team Twents Precisielandgoed kiest precisielandbouw als oplossing voor de uitdagingen in het landelijke gebied. Landgoederen bieden de perfecte schaalniveaus om antwoorden te geven op de opgaven van bodem, water, natuur en de productie van voedsel en ecosysteemdiensten. Slim precisie-management maakt hen tot het ideale verdienmodel voor het oplossen van schaalproblemen, het sluiten van
lees verder...
Kwatrijn: Generatiebestendig boeren in het hart van Brabant01 okt

Toekomst bieden

Kwatrijn biedt toekomst voor melkveeboeren in kwetsbare landschappen, die verder willen met hun bedrijf. Kwatrijn ontwikkeld een aantal belangrijke systeeminnovaties om het bedrijf te moderniseren. Dit leidt tot een unieke stalvorm die aangepast kan worden naar de draagkracht van het landschap.
lees verder...

Tweede ronde Brood en Spelen van start

“Waar sta je nu en wat wil je in de tweede ronde bereiken?” Met het beantwoorden van deze vragen ging voor de winnaars van de Prijsvraag Brood en Spelen de tweede ronde van start. Tijdens twee bijeenkomsten, in de provinciehuizen van Den Bosch en Arnhem, stelden de teams zich aan elkaar voor, maakten ze kennis met partners en coaches en kregen ze uitleg over het vervolgproces.
lees verder...